Viazacie pásky

5

Pásky sú vhodné na používanie v prípadoch, keď je tovar na palete mimoriadne ťažký. Zobraziť viac…

Popis

Použitie viazacích pások PP, PES, PET, oceľových je v prípadoch, keď je tovar
na palete mimoriadne ťažký. Vtedy sa tovar zaviaže pomocou ručného alebo strojného
páskovača viazacou páskou, pod ktorú sa podkladajú ochranné kartónové alebo plastové
rohy. Pri práci s nimi sa používajú ručné mechanické alebo akumulátorové páskovače.